Chính sách bảo mật

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC HOME TRAINER

Địa chỉ website chính: https://hometrainer.edu.vn

Điều 10: Chính sách bảo mật quyền riêng tư

1. Loại thông tin thu thập:
o Thông tin cá nhân;
o Thông tin liên lạc như số điện thoại, địa chỉ gửi thư, địa chỉ email, số fax.
2. Nội dung thông tin thu thập:
o Họ và tên;
o Ngày, tháng, năm sinh;
o Số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp;
o Số điện thoại, địa chỉ email.
3. Trường hợp người sử dụng internet dưới 14 tuổi và chưa có hộ chiếu, người giám hộ hợp pháp quyết định việc đăng ký thông tin cá nhân của mình để thể hiện sự cho phép và chịu trách nhiệm trước Pháp luật về việc đăng ký đó. Người sử dụng có quyền từ chối hoặc không cung cấp đầy đủ các thông tin được yêu cầu. Trong trường hợp đó, Công Ty không thể đảm bảo cho người sử dụng những dịch vụ đầy đủ và chất lượng. Công Ty sẽ yêu cầu người sử dụng cung cấp thông tin cá nhân khi đăng ký làm thành viên trên ứng dụng Home Trainer. Nếu sử dụng thông tin này cho những mục đích khác ngoài mục đích thu thập, khi đó Công Ty sẽ xin phép người sử dụng trước khi sử dụng những thông tin này.

Điều 11: Bảo mật thông tin

– Hai bên không được tiết lộ thông tin cá nhân, mức phí cũng như những thông tin đã ký kết trong hợp đồng cho bên thứ ba. Nếu một trong hai bên vi phạm sẽ phải bồi thường thiệt hại dựa trên điều 66 NĐ 174/2013/NĐ-CP: “Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với một trong các hành vi: thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật; Cung cấp, trao đổi, truyền đưa hoặc lưu trữ, sử dụng thông tin số nhằm đe dọa, quấy rối, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác.”

– Nếu Bên B tự ý hợp tác với giáo viên của Bên A mà không thông qua Bên A, thì Bên A sẽ ngay lập tức chấm dứt hợp đồng với Bên B và Bên B phải bồi thường các thiệt hại cho Bên A (phí bồi thường được tính dựa trên những thiệt hại mà Bên A đã chịu).

Điều 12: Phương pháp thu thập thông tin cá nhân trên ứng dụng

Ứng dụng Home Trainer thu thập các thông tin cá nhân của thành viên nêu tại Điều 10 nêu trên thông qua Form đăng ký thành viên được cung cấp công khai trên ứng dụng khi đăng ký tài khoản.

Điều 13: Thời gian lưu trữ thông tin thu thập
Dữ liệu cá nhân của thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp, thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của ứng dụng Home Trainer.

Điều 14: Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân
Công ty: Công ty cổ phần giáo dục Home Trainer

Địa chỉ: Lầu 1, số 34 đường số 6, KDC Hiệp Thành 3, Thành Phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.

Email: hometrainer4.0@gmail.com

Điều 15: Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

  1. Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Công ty hỗ trợ thực hiện việc này.
  2. Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ 3 đến Công ty. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Công ty sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin.

o Email liên hệ: hometrainer4.0@gmail.com
o Hỗ trợ qua đường dây nóng: 098 655 98 60

Điều 16: Chính sách bảo mật thông tin cá nhân thành viên

1. Thông tin cá nhân của thành viên trên ứng dụng Home Trainer được Công ty cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của ứng dụng. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên nằm ngoài chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của ứng dụng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của thành viên đó trừ những trường hợp Pháp luật có quy định khác.
2. Mỗi thành viên tự chịu trách nhiệm bảo mật mật khẩu tài khoản trên ứng dụng Home Trainer
3. Công ty không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.
4. Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, Công ty sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.
5. Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của người sử dụng tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn của Công ty CP phần mềm Châu Á Thái Bình Dương

6. Quy định về quyền riêng tư và bảo mật có thể có những thiếu sót nhất định, do các nguyên nhân khác nhau và Công ty hoàn toàn không chịu trách nhiệm về những thiệt hại do các lỗi đó gây ra. Người sử dung phải luôn luôn cẩn trọng và tự bảo vệ thông tin cá nhân của mình.

098.655.98.60