Điều khoản sử dụng

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC HOME TRAINER

Website chính: https://hometrainer.edu.vn/

Home Trainer với ứng dụng kết nối nhu cầu giữa người dạy và người học thuộc quyền sở hữu của Công ty cổ phần giáo dục Home Trainer. Hệ thống bao gồm website và ứng dụng di động phục vụ việc kết nối, chia sẻ các thông tin về giáo dục và các hoạt động liên quan giáo dục. Thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ gia sư (hay còn gọi là “Thỏa Thuận”) giữa công ty cổ phần giáo dục Home Trainer (sau đây gọi chung là “Công Ty”) và người sử dụng Dịch Vụ đồng ý với các điều khoản dưới đây. Người sử dụng dịch vụ cần kiểm tra lại thỏa thuận này trong suốt quá trình sử dụng dịch vụ. Công Ty cổ phần giáo dục Home Trainer có quyền cập nhập, chỉnh sửa các điều khoản khi cần thiết mà không cần thông báo trước.

Mục 1 – Các quy định chung

Điều 1: Nội dung dịch vụ

  1. Công ty cung cấp cho người sử dụng Dịch vụ thông tin về các chủ đề liên quan đến giáo dục trên ứng dụng Home Trainer.
  2. Công ty cung cấp dịch vụ cho phép người sử dụng có thể trao đổi các thông tin về giáo dục thông qua các công cụ như trang web, ứng dụng di động, công cụ chat bao gồm chat bằng kí tự, hình ảnh.
  3. Công ty cho phép người sử dụng truy cập và thao tác sử dụng chức năng trên website hoặc/và trên ứng dụng di động.

Điều 2: Điều khoản sử dụng

  1. Để truy cập và sử dụng Dịch Vụ, người sử dụng phải đồng ý và tuân theo các điều khoản được quy định tại Thỏa Thuận này và quy định, quy chế mà Công Ty liên kết và tích hợp.
  2. Khi truy cập sử dụng ứng dụng di động Home Trainer thì người sử dụng cũng phải tuân theo Thỏa Thuận này.
  3. Mọi thỏa thuận có giá trị trên hợp đồng minh bạch rõ ràng.
  4. Để đáp ứng nhu cầu sử dụng của người sử dụng, Công Ty không ngừng hoàn thiện và phát triển, vì vậy các điều khoản quy định tại thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ trên ứng dụng Home Trainer có thể được cập nhật, chỉnh sửa bất cứ lúc nào mà không cần phải thông báo trước tới người sử dụng. Công Ty sẽ công bố rõ trên website, diễn đàn về những thay đổi, bổ sung đó.

 

098.655.98.60